Δείτε όλες μας τις συνδρομές


1 Μήνας Συνδρομή

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

40 €

1 Μήνας Συνδρομή (έγκαιρη ανανέωση)

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

35 €

1 Μήνας Φοιτητικό

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

35 €

1 Μήνας Φοιτητικό (έγκαιρη ανανέωση)

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

30 €

3 Μήνες Συνδρομή

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

95 €

6 Μήνες Συνδρομή

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

165 €

Ετήσια Συνδρομή (12 μήνες)

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

265 €

Πυγμαχία 1 Μήνας

20 €

Δείτε όλα μας τα πακέτα


Solarium 1 Επίσκεψη

7 €

Solarium 10 Επισκέψεις

49 €

Solarium 14 Επισκέψεις

70 €

Solarium 22 Επισκέψεις

105 €

TRX 1 επίσκεψη

7 €