Δείτε όλες μας τις συνδρομές


1 Μήνας Συνδρομή

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

40 €

1 Μήνας Φοιτητικό

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

35 €

3 Μήνες Συνδρομή

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

95 €

3 Μήνες Συνδρομή Φοιτητικό

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

80 €

6 Μήνες Συνδρομή

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

165 €

6 Μήνες Συνδρομή Φοιτητικό

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

150 €

Ετήσια Συνδρομή (12 μήνες)

Χρήση αίθουσας με βάρη, Καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, Ομαδικά Προγράμματα, Αποδύτηρια, Ντους

265 €

Δείτε όλα μας τα πακέτα